Wat is een product-market fit?

Bij het valideren van de Product-Market fit is de hoofdvraag: Doe je het juiste aanbod, aan de juiste persoon, op het juiste moment? Wanneer je gevalideerd hebt dat je daadwerkelijk een oplossing biedt voor het probleem van de geïdentificeerde klant is het zaak om te valideren of het beoogde product herhaalbaar in de markt verkocht kan worden en dus de product-market fit te valideren.

Wat ga je doen?

Voor een goede product-market fit is het van belang dat je een product levert in de juiste markt die invulling geeft aan de behoefte van die markt. Het juiste aanbod heeft te maken met zaken als prijs, prijsperceptie, waarde perceptie van de klant enzovoorts.

Het bepalen van de product-market fit is een iteratief proces dat continu gemonitord dient te worden. Na een goede product-market fit ben je in staat om je persona’s en customer journeys in kaart te brengen, zo krijgt je doelgroep een gezicht en kun je aan de slag om kwalitatief goede content te ontwikkelen of met het aanscherpen van de huidige content.

Product-Market Fit: Hoe begin je?

Nadat je een probleem hebt gevonden en hiervoor de oplossing kan leveren start je onderzoek, de Problem-Solution Fit analyse gaat hier dus aan vooraf. Hoe nu verder?

1. Zoek mensen die het probleem ervaren en ga hiermee in gesprek

Achterhaal hoe vaak (frequentie) de doelgroep het product gebruikt en hoe hoog waarde is die je geeft. Je test hiermee het probleem en de oplossing. 1 van de 2 factoren moet hoog zijn.

Voorbeeld: Facebook heeft een hoge frequentie (het wordt vaak gebruikt) maar de waarde is laag (het is alleen maar entertainment). Uber heeft een gemiddelde frequentie maar de waarde is heel hoog (een rit naar huis is erg belangrijk!).

2. Bouw een MVP (Minimum Viable Product)

Zoek een manier om zo laagdrempelig mogelijk een eerste product te bouwen. Denk eraan dat het een MVP is dus gebruik alleen de beschikbare middelen en bouw het snel. Focus op de Key Features van de product en test deze. Beperk de scope en laat je niet verleiden om extra features te maken.

Wanneer je MVP af is zorg dat het zo snel mogelijk voor de ogen van een relevante groep mensen komt. Laat familie en vrienden achterwegen! Zorg dat je feedback ophaalt van de uiteindelijke gebruiker.

3. Bepaal welke data gemeten moet worden

Het is niet slim om 10 verschillende data te meten. Breng het terug naar de 2 belangrijkste: retentie & gebruik. Deze data geeft het succes van je product aan.

Retentie: geeft aan of je klanten het product blijven gebruiken. Dit is heel belangrijk voor je Product-Market Fit. Het aantal actieve gebruikers kan een vertekend beeld geven als je de nieuwe gebruikers ook mee telt. Sommige bedrijven laten nieuwe gebruikers achterwegen als ze de retentie gaan meten.

Gebruik: geeft aan hoe vaak je klanten het product gebruiken. Bij Netflix is dat bijvoorbeeld het aantal minuten een gebruiker per maand kijkt.

4. Bouw een “release cycle”

De release cycle bestaat uit 7 stappen. Het klinkt veel maar alles gaat snel!

Stap 1: Brainstorm, verwerk alle opgehaalde feedback van de eindgebruiker. Dit duurt geen dagen maar 1 uur voor een whiteboard. Zorg er ook voor dat de ideeën van je collega’s besproken worden, zo heb je nog meer input en voelen je collega’s zich gehoord.

Stap 2: Short size, bepaal per feature hoeveel tijd het kost om het te maken. Gebruik een schaal, bijvoorbeeld: Small, Medium, Large. Zorg dat je de schaal ook gebruikt, niet alles is Large!

Stap 3: Prioriteren & Beslissen, welke features hebben prioriteit? Zorg dat je precies weet welke “metric” je wilt verbeteren en hoe de feature daarvoor gaat zorgen.

Stap 4: Specificeren, bespreek met je team wat je precies gaat doen. Iedereen moet weten waarom en hoe de feature gebouwd gaat worden. Op deze manier krijg je iedereen op 1 lijn.

Stap 5: Bouwen, houd je aan stap 3! Voorkom dat je meer features bouwt dan nodig is, blijf binnen de scope van je project.

Stap 6: Release it! Vertel al je gebruikers over de nieuwe feature en zorg ervoor dat ze het gaan gebruiken.

Stap 7: Evalueren, heeft de nieuwe feature het gewenste resultaat opgeleverd?

Het belangrijkste van deze 7 stappen is de snelheid. Zorg ervoor dat je het snel doet, want hoe sneller je de cirkel rond hebt, hoe sneller je leert van je doelgroep.

Wil je commercieel advies van een expert over vinden van jouw Product-Market Fit? Bekijk de Kennisvragenbank en stuur jouw vraag in! Salemate helpt je kosteloos op weg naar succes!

Het eerste artikel over de Product-Market Fit werd geschreven in 2007 door Marc Andreessen.

Hulp nodig bij het valideren van de product/market fit?

Neem gerust contact met ons op!