Van marktvalidatie naar verkoopondersteuning!

Onlangs hebben we succesvol een problem-solution fit analyse uitgevoerd voor Motivate. Hiervoor hebben we de interne organisatie, de oplossingskracht van Motivate’s diensten, de verschillende klantprofielen en hun behoeftes onderzocht.

Allereerst heeft Salemate met Motivate het canvas ingevuld met aannames en zijn daarna de gemaakte aannames gaan valideren bij verschillende experts in het werkveld. Van de uitgevoerde interviews hebben we een overzichtelijke analyse gemaakt. Hieruit zijn waardevolle inzichten gedeeld met Motivate en is er geconcludeerd dat hun product ook echt een probleem oplost.

De uiteindelijke validatiegesprekken met Motivate hebben ertoe geleid dat er een nieuwe potentiële afnemer in beeld is gekomen. Deze partij gaat een samenwerkingsverband met Motivate aan in de vorm van een pilotproject. Nu biedt Salemate verkoopondersteuning aan met behulp van haar uitgebreide netwerk in de maakindustrie.

Salemate heeft tijdens de gesprekken met beoogde klanten een order gekregen waardoor Motivate de kosten meer dan 2x heeft terugverdiend.  

Wil je meer te weten komen over de opdracht die wij voor Motivate hebben uitgevoerd? Klik dan hier!