Problem-Solution Fit

Bij het uitvoeren van een Problem-Solution Fit is de hoofdvraag: “Welk belangrijk probleem los ik op met mijn product?” Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de “sweet spot of innovation” de plek waar de volgende fundamenten samen komen: wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid.

In de Problem-Solution Fit wordt geïdentificeerd, wie je klant is, wat het probleem van de klant is, wat de oplossing voor deze klant is en dat deze oplossing haalbaar is (economisch, technisch, juridisch etc). Belangrijker nog is het bewijs dat je verzameld om je aannames te onderbouwen.

Problem-Solution Fit: Hoe begin je?

Om te achterhalen of je product of dienst aansluit op de vraag vanuit de markt zal je in gesprek moeten gaan met de doelgroep. Je gaat aannames over de doelgroep verzinnen en interviewvragen bedenken. De antwoorden op je interviewvragen valideren je aannames. Zegt de doelgroep wat je dacht of juist niet?

Hoe meer de klant zich committeert aan je oplossing, hoe sterker het bewijs. Als er geen risicovolle/ onzekere aannames in je propositie zitten en de klantgroep bereid is om te betalen voor je oplossing dan kun je spreken van een goede fit. Een gevalideerde fit is een vereiste om tot een winstgevend en duurzaam businessmodel te komen.

De structuur van je onderzoek

 1. Klantsegmenten, klantlimitaties en beschikbare oplossingen

Deze 3 onderdelen vormen de “Customer State Fit”. Hierin valideer je of je de juiste doelgroep hebt en wat de klant tegenhoud om zijn probleem op te lossen. Daarnaast kijk je naar de huidige oplossingen die nu gebruikt worden door de doelgroep.

Vragen die je moet stellen:

 • Wie is je klant?
 • Wat houd je klant tegen om zijn probleem nu op te lossen?
 • Welke oplossingen zijn beschikbaar voor je doelgroep om het probleem op te lossen?
 • Wat heeft je doelgroep in het verleden geprobeerd?
 • Wat zijn de voordelen en nadelen van de huidige oplossingen

2. Problemen/pijnpunten, probleemoorzaak en gedrag

Achterhaal wat de urgente en meest voorkomende problemen zijn. Wat is hiervan de reden? Wat is de probleemoorzaak? Welk gedrag wordt er vertoond als het probleem verschijnt?

Vragen die je moet stellen:

 • Welke problemen los ik op voor mijn doelgroep?
 • Hoe vaak ervaart je doelgroep deze problemen?
 • Wat is de oorzaak van alle problemen?
 • Hoe lost je doelgroep de problemen op? (gedrag)

3. Triggers, Emoties en gedrag per kanaal

Hierin onderzoek je waardoor de doelgroep getriggerd wordt. Wat moet in je communicatie naar de markt toe vermeld worden zodat zij geïnteresseerd raken? Via welk kanaal kan je de doelgroep het beste bereiken?

Vragen die je moet stellen:

 • Wat triggert je doelgroep zodat ze actie ondernemen?
 • Welk gevoel heeft je doelgroep als het probleem opspeelt?
 • Hoe voelt de doelgroep zich als het probleem is opgelost?
 • Welk gedrag wordt online en offline vertoont?

4. Oplossing schetsen

Koppel de gegeven antwoorden op de interviewvragen aan je oplossing. Sluit je oplossing aan op de behoefte van je klant en het gedrag dat zij vertonen? Probeer patronen te herkennen en onderzoek welke woorden je doelgroep gebruiken om de oplossing voor het probleem te vinden.

Template/canvas

Voor het bepalen van de problem-solution fit kun je het daarvoor bestemde canvas invullen. Dit canvas staat onderaan de pagina van de Kennisvragenbank. Het is een downloadbaar Word-document.

Wil je commercieel advies van een expert over het vinden van een Problem-Solution Fit? Bekijk de Kennisvragenbank en stuur jouw vraag in! Salemate helpt je kosteloos op weg naar succes!

Hulp nodig bij het valideren van de problem/ solution fit?

Neem gerust contact met ons op!

Wist je dat: 70% van de startups faalt als gevolg van te weinig tijd steken in marktvalidatie en te vroeg te focussen op de verkeerde dingen (premature scaling).

Vanuit verschillende subsidieregelingen is het mogelijk om een PSF-analyse uit te besteden aan een 3de partij. Hans van Dinteren vertelt je hier graag meer over in een kennismakingsgesprek. Via de WhatsApp knop kan je direct contact opnemen!