SALEMATE IS ONTSTAAN UIT HET PROJECT High Tech Sales Services

Dé verbinding tussen HighTech Start-ups en Commercieel Talent.

Innovatie is de eerste commerciële toepassing van een nieuwe uitvinding. In de technologieregio Brainport Eindhoven worden veel uitvindingen gedaan en wordt vooral op techniek gefocust. 90% van deze vindingen komt echter nooit naar de markt, omdat hightech ondernemers zich voornamelijk richten op hun technologische product en commercie niet als prioriteit zien. Daarnaast is er vaak sprake van onvoldoende kennis, ervaring, budget, tijd en netwerk om deze uitvindingen in de markt te zetten.

Projectdoelstelling

Het doel van het High Tech Sales Services project is verbinding leggen tussen hightech start-ups en commercieel talent om meer vindingen sneller naar de markt te krijgen, hightech ondernemers commercieel te trainen en commercieel talent praktijkervaring te laten opdoen en te laten landen bij deze hightech start-ups. Zo kan de innovatiekracht van deze bedrijven verhoogd worden en wordt het innovatiepotentieel van de technologieregio Brainport Eindhoven optimaal benut.

Hierdoor worden arbeidsvraag en -aanbod op elkaar afgestemd en draagt het project op een duurzame manier, zowel direct als indirect, bij aan het optimaal benutten van het regionale innovatiepotentieel van bedrijven in het HTSM (High Tech Systemen en Materialen) topcluster. Direct: door het inrichten en versnellen van het commerciële proces waardoor meer vindingen naar de markt gebracht kunnen worden. Indirect: commercieel talent doet praktijkervaring op en maakt kans op een baan bij de hightech start-ups.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People (opleiden van hightech ondernemers en commerciële studenten), Planet (onder de 90% innovaties zitten ook duurzame innovaties die nu wel naar de markt komen) en Profit (extra innovaties die naar de markt komen, commercieel getrainde hightech ondernemers en extra commercieel personeel moeten leiden tot extra omzet voor de hightech start-ups en extra bedrijvigheid voor de regio).

Samenwerking

De in het project samenwerkende kennisinstellingen en mkb-bedrijven hebben uitgebreide kennis, kunde en netwerk op het gebied van onderwijs, inhoudelijke commerciële en start-up kennis en EFRO project management. Daarnaast wordt het project ondersteund door regionale ontwikkelpartijen zoals de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en Bright Move. Het project staat open voor nadere aansluiting van partijen als Fontys en Brabant Start-up Alliance. Daarmee zijn/worden alle relevante partijen betrokken, die nodig zijn om tot een succesvolle realisatie van de ambities te komen.

Projectpartners

OPZuid Projectinformatie

Programma:         OPZuid 2014-2020
Subprogramma:  1B3
Startdatum:          01-06-2018
Einddatum:          31-05-2021